Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

EU Operační program zaměstnanost

Flexibilní práce pro ohrožené osoby

Business & Professional Women CR

 
Název projektu: Flexibilní práce pro ohrožené osoby
Příjemce podpory: Okresní hospodářská komora Děčín
Partner projektu: Business & Professional Women CR
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011623
 

Vítejte v E-learningovém systému projektu Flexibilní práce pro ženy

Děkujeme za Váš zájem o studium on-line kurzů v projektu Flexibilní práce pro ženy. Vybrat si můžete ze široké škály kurzů a témat. Výběr je na Vás. Naše doporučení je, čím více témat využijete pro vlastní sebevzdělání, tím úspěšnější budete ve svém kariérním životě.

Připravili jsme pro Vás tato témata:

 

1. Měkké dovednosti - Komunikace a sebeprezentace

 
 

Celkem na Vás čeká 14 lekcí (Úvod do sociální komunikace I, II, Asertivita, Rozhovor, Konflikty, Vyjednávání, Obchodní jednání, Etiketa a image, Přijímací pohovor, Prezentace při prodeji, Rétorika, Sociální skupiny, Psychologie týmové práce, Stres).
Časově vychází studium 1 lekce na 2 - 4 hodiny dle Vašich aktuálních znalostí.

 

2. Kurzy cizích jazyků - obchodní angličtina

 
 

Připravili jsme pro Vás celkem 17 lekcí v časovém rozsanu 3 - 4 hodiny na 1 téma (Economics and Economy, Business Organisation, Managemen, Personnel Management, Marketing and Advertising, Accounting and Fiscal Policy, State and Public Administration, International Relations, The European Union, Information and Communication Technolog, Tourism and Services, The Environment, Business Correspondence I, Business Correspondence II - E-mail, Legislation, Changes in global economy, Social media/Networks in business)

 

3. Počítačové dovednosti

 
 

Své IT znalosti si můžete ověřit v 5 lekcích ( Cloud computing (úložiště dat), Bezpečnost a ochrana dat, Bezpapírová kancelář, Základy ICT a Elektronická komunikace s úřady).
Každá lekce zabere opět 2 - 4 hodiny Vašeho studia.

 

4. MS Excel pro pokročilé

 
 

Kurz v rozsahu 22 lekcí, kdy studium 1 lekce zabere 1,5 hodiny

 

5. MS Word pro pokročilé

 
 

Kurz v rozsahu 17 lekcí, kdy studium 1 lekce zabere 1,5 hodiny